Начало

Добре дошли в сайта на СУ "Св.св.Кирил и Методий" гр.Брегово
Участие във футболен турнир ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 29 Март 2022 08:52

Участие във футболен турнир

На 26.03.2022 г. учениците от 5 и 6 клас взеха участие в първенството по Футбол 9. На градският стадион във Видин представителите на ФК "Тимок" с ръководители - М. Методиев и Бисер Въдов, изиграха мачове срещу ОФК "Бдин" - 1923 и ФК "Дуло".


 
Поздрав по случай осми март ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 16 Март 2022 08:43

Поздрав по случай осми март

Учениците от първи клас на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ - град Брегово, поздравиха своите майки и баби по случай осми март. Гост на тържеството беше и директора на училището г-жа Илияна Кръстева. Тя поздрави присъстващите и благодари на децата за техния труд и усилия, които са положили за празника. Първокласниците бяха приготвили емоционални подаръци, ръчно изработени от тях за своите майки.

 

 

Последно променен на Сряда, 16 Март 2022 08:55
 
Обява за свободно работно място ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 23 Февруари 2022 09:32

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Брегово

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на пълен работен ден до края за учебната 2021/2022 година

I. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 

ІІ. Области на дейност.

Общи:

1.1 Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.

1.2 Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

2. Специфични:

2.1 Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.

2.2 Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;

2.3 Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;

2.4 Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;

2.5 Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;

2.6 Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;

2.7 Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;

2.8 Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;

2.9 Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;

2.10 Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;

2.11 Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;

2.12 Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;

2.13 В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;

2.14 Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;

2.15 Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;

2.16 Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;

2.17 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

 

III. Изисквания към кандидатите:

1. Образование: основно/средно/висше образование

2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4. Необходими лични качества:

лоялност към институцията;

дискретност;

толерантност

умения за работа в екип;

умения за общуване;

способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

умения за мотивация;

умения за управление на конфликти;

способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

умения за разпределяне на времето.

5. Професионален опит: не се изисква

6. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

 

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

1. по документи

2. събеседване с избраните по документи кандиати

 

V. Необходими документи:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено образование;

5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: 4 месеца

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Брегово 3790, обл. Видин. ул. „Хан Омуртаг“ №1  или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор"

Срок за подаване на документи: до 16.00 на 28 февруари 2022 г.

 

 
БАБА МАРТА ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 02 Март 2022 08:40

БАБА МАРТА

На 01.03.2022 г. , в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Брегово, по повод първи март се проведе превърналото се в традиция за училището мероприятие – окичване с мартеници на дървото пред входа на училището.

Ученици от всички класове взеха участие в събитието.  Те бяха изработили с желание мартеници, които бяха окачени на дървото, с пожелания за много здраве и плодородие.

Последно променен на Сряда, 02 Март 2022 08:48
 
Отбелязване годишнина от гибелта на Васил Левски ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 23 Февруари 2022 09:10

Отбелязване годишнина от гибелта на Васил Левски

На 18.02.2022 г. учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Брегово отбелязаха 149-тата годишнина от гибелта на Васил Левски.

Шествието тръгна от сградата на училището, под съпровода на духов оркестър и ескортирано от почетен караул, от учениците от клуб „Млади опълченци“. То премина през центъра на град Брегово и стигна до паметната плоча на Апостола пред храм „Успение на Пресвета Богородица“.

Мероприятието откри г-н Цветомир Веков, учител по история със слово, посветено на живота и делото на Апостола. След което последва песен, посветена на Левски в изпълнение на училищната вокална група. Изпълнението бе последвано от слово на г-жа Илияна Кръстева – директор на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Брегово.

Учениците от клуб „Млади възрожденци“ с ръководител г-жа Даниела Петрова, изнесоха тематичен рецитал, посветен на Апостола на Свободата, след това последва реч на г-н Кирил Кунчев – председател на Общински комитет „Васил Левски“.

От името на инициативен комитет, г-н Кунчев дари музикални инструменти за нуждите на ученическия духов оркестър. Дарението бе прието с благодарност от г-жа Кръстева.


Последно променен на Сряда, 23 Февруари 2022 09:30
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 12

Онлайн потребители

В момента има 20 посетителя в сайта

Мигове в нашето училище

9.jpg

Връзки

EPALE
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Банер

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.