Начало История

Нашата история ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 16 Декември 2011 10:42

 

ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В БРЕГОВО

През 1885 година в с. Брегово започва мащабен строеж на нова училищна сграда. Осъществяването на замисъла отнема около 13 години поради редица финансови и материални проблеми.Работата на строежа напредва бавно и осъществяването на проекта за ново училище завършва окончателно след 1895 година, когато се осъществила основната част от строежа. Резултатът на усилията е налице през 1898 година, когато училището е завършено и официално открито. То представлява голяма двуетажна сграда с големи прозорци и внушителен вход, с осемнадесет просторни помещения, в който се посещават класните стаи, персонала и администрацията на училището.

Първата летописна книга сочи, че училището според Закона за народното просвещение от 1891 г. е утвърдено като Основно народно училище. Учителите в новото училище са предимно от други краища на България и от околните селища. Поради различни причини – финансови или лични, учителите често напускали или били уволнявани, което води до честата им смяна.

В годините от края на XIX век изключително много се държи на семейното положение, поведението и морала на учителя, който трябва да бъде пример за учениците във всяко едно отношение. В класовете се поддържа строга дисциплина, учителят имал право да наказва сериозните провинения дори физически – бой с пръчка, коленичене върху царевични зърна с гръб към класната стая в някой от ъглите й. Тези наказания се запазили в този си вид дори през тридесетте години на нашия век, при постоянно лошо поведение учениците незабавно се изключват от училище.

Развитието на училище “Св. Климент Охридски “ в с. Брегово непрекъснато зависи от нечия благосклонност, материалните и финансови проблеми са негови постоянни спътници. Неведнъж в запазените архиви е отбелязвано неговото лошо състояние ,липсата на елементарна хигиена. Усилията на училищното настоятелство да внесе известни подобрения срещат мълчаливия отпор на местните управници. Всичко това води до честото затваряне на училището поради “нямане на дърва” или поради избухването на поредната епидемия от скарлатина, дифтерит, вариола и др.

Идеята за построяването на практика се оказала нескончаем низ от проблеми по поддръжката му и разгръщането на пълноценен учебен процес. Летописните книги съдържат сведения и за по – важните мероприятия извършвани в училището. Учителското тяло сформира театрална трупа, а приходите от изнасяните представления отиват в помощ на бедните ученици и студенти или се закупват необходимите учебници и помагала.

През 1914 година училището е обявено от Министерството на народното просвещение за Народна смесена прогимназия. Неговото материално и финансово състояние става непроменено, като към това се прибави и бариерата, която местното население несъзнателно издига пред училищното развитие.

Поради тежките условия за живот, родителите използват децата като работна ръка на полето, земеделието, животновъдството са основен поминък за населението и те не се вписват в сроковете на учебната година, за това тя винаги започва през октомври и дори ноември месец.

В летописната книга от 1916 година главния учител отбелязва:

пречките, които училището е срещало при организирането на обучението съгласно закона са:

  • Липса на помещения
  • Неясна представа на родителите за значението на училището
  • Незаинтересованост на родителите към просветата
  • Употребяване на децата за кърска работа
  • Нехигиеничността на училището

Въпреки налаганите глоби на родителите, много от подлежащите на обучение ученици идват нередовно или въобще не се явяват на училище. До 1920 година училището като постройка и просветното дело изживяват своята най- голяма криза, спасява го упоритата дейност на родителите за наука и просвета. За този период в летописната книга е отбелязано:

“Предвидения учебен материал през настоящата година е преминат с изключение на:

  • II – Б отделение – по смятане – деление
  • III – А и Б отделение – по смятане – деление
  • IV –А отделение – граматика и геометрия

Недостатъците на преподавания материал са незнание на български език от децата  и недостатъчно помагала и пособия. На училището не са доставени учебници, учебни помагала, списания и книги за училищната библиотека. От употреба са излезли картата на Америка и костната сисстема по антропология. Хигиената в училището не е на необходимото ниво, има счупени врати и прозорци, мокри стени, пропаднали тавани, в двора училището свободно се разхождат кучета и кокошки. В училището и дума не може да става за възпитание“

Основната цел на училището, въпреки всички проблеми, е популяризирането на българския език и писменост сред населението. Особеното етническо положение на влашките преселници изисквало национално, духовно и културно приобщаване. Българският език се превръща в основен момент в училищната дейност. Ето какво четем за този момент от живота на училището:

Звучи парадоксално, но и до ден днешен в Брегово живеят известен брой стари хора, които по една или друга причина не са ходили на училище и които не умеят да пишат, четат или говорят на български. Този факт е силен аргумент в полза на просветното дело, неговата важна роля и значение”.

Основен учебен процес, училището реализирало и активна извънучилищна дейност. Организират се т. нар. “ трудови седмици”, когато учениците почистват в и около училището и поддържат училищната градина. Организират се много екскурзии в околностите на Брегово и околните села с учебна и развлекателна цел. Особено значение в училището се отдава на християнските празници, когато учениците и учителите колективно посещават църковните служби, коледували, сурвакали и лазарували в селото внасяйки радост във всеки селски дом. По време на големите християнски празници и на националните празници на България учениците били пускани в кратки ваканции.

Преди тридесетте години на нашия век училището бележи напредък. Организират се много вечеринки, сказки, представления, родителски срещи и различни дружества. Християнско дружество, гимнастическо дружество, ученически и учителски хор. Голяма популярност придобива движението за трезвеност, което събира средства за създаване на училищна трапезария.

Въпреки постигнатия напредък на училището през 30-те години на нашия век още зеела бездна. На бъдещите поколения предстояла системна и непрекъсната културна дейност сред широките селски маси и особено сред жените.

Последно променен на Сряда, 11 Януари 2012 10:45
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.