ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 08 Септември 2016 18:45

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

СУ „Св.Св Кирил и Методий” - град Брегово ” обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти за "Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" град Брегово" по обособени позиции както следва:

  • По обособена позиция 1 с предмет: "Доставка на 12 580 броя закуски за 85 ученици за срок от 148 дни за учебната 2016/2017 година, при цена на един брой закуска не повече от 0,43 лева без ДДС за ученик, като се предоставят плодове и тестени закуски"
  • По обособена позиция 2 с предмет: "Доставка на 11 130 броя обяда за 70 ученика за срок от 159 учебни дни за учебната 2016/2017 година, при цена на един брой обяд не повече от 1,58 лева без ДДС за ученик, като се предоставя второ и трето ястие"


Офертите се подават до 17,00 часа на 28.09.2016 година в училището

Офертите ще бъдат разглеждани на 29.09.2016 година от 10,00 часа


Пакет документи:

1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
от 17.09.2016 г.

1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

2. Предложение

3. Административни сведения

4. Ценово предложение

5. Документация

6. Обява

7. Проект на договор за доставка на хранителни продукти

8. Списък с основните договори за доставка извършени от доставчика през последните три години до датата на подаване на предложение

9. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ”Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ „Св.Св.Кирил и Методий" - град Брегово”

10. Стандартен образец за единния европейски дощмент за обществени поръчки

11. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

12. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Последно променен на Събота, 17 Септември 2016 20:05