Преминаване в обучение в електронна среда от разстояние Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 31 Март 2021 20:44

Преминаване в обучение в електронна среда от разстояние

 

Съгласно Заповед № РД09-798/ 31.03.2021 на Министъра на образованието и науката за учениците от I до XII клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Р България, в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. включително, се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологи.

С пълният текст на заповедта може да се запознаете от тук - https://www.mon.bg/upload/25796/zap798_OPEC_310321.pdf