Начало Нормативна база Училищни правилници

Училищни правилници
u4ili6ni_pravilnici.png

Нормативни документи, приети на заседания на Педагогическия съвет и утвърдени със заповед на директора на училището.

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 106
2 ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ПОСТЪПВАЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. БРЕГОВО Administrator 219
3 Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент Administrator 462
4 ПЛАН ЗА РАБОТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Administrator 350
5 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 299
6 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 337
7 ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ на СУ „Св.св. Кирил и Методий" гр.Брегово Administrator 322
8 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Administrator 329
9 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 551
10 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 336
11 Училищна програма за повишаване качеството на образованието в СУ - Брегово за учебната 2018/2019 година Administrator 326
12 УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Administrator 373
13 Вътрешни правила за организация на работна заплата Administrator 473
14 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ УЧИТЕЛ ПО МЯРКА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС" ЗА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА Administrator 600
15 Стратегия за развитие на училището през периода 2016 - 2020 година Administrator 723
16 Правилник на ученическия парламент Administrator 802
17 СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 704
18 Правилник за вътрешния трудов ред в училището 2018/2019 учебна година Administrator 3302
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.