Начало Нормативна база Училищни правилници

Училищни правилници
u4ili6ni_pravilnici.png

Нормативни документи, приети на заседания на Педагогическия съвет и утвърдени със заповед на директора на училището.

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ПОСТЪПВАЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. БРЕГОВО Administrator 117
2 ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Administrator 144
3 Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент Administrator 327
4 ПЛАН ЗА РАБОТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА Administrator 228
5 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Administrator 200
6 ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Administrator 169
7 УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Administrator 192
8 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Administrator 217
9 ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ на СУ „Св.св. Кирил и Методий" гр.Брегово Administrator 223
10 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА Administrator 226
11 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Administrator 347
12 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Administrator 226
13 Мерки за повишаване качеството на образованието в СУ - Брегово за учебната 2017/2018 година Administrator 224
14 УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Administrator 251
15 Вътрешни правила за организация на работна заплата Administrator 362
16 Стратегия за развитие на училището през периода 2016 - 2020 година Administrator 635
17 Правилник на ученическия парламент Administrator 708
18 Правилник за вътрешния трудов ред в училището 2017/2018 учебна година Administrator 2975
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.