Начало Нормативна база Училищни правилници

Училищни правилници
u4ili6ni_pravilnici.png

Нормативни документи, приети на заседания на Педагогическия съвет и утвърдени със заповед на директора на училището.

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 14
2 ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ПОСТЪПВАЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. БРЕГОВО Administrator 128
3 Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент Administrator 345
4 ПЛАН ЗА РАБОТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Administrator 249
5 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 216
6 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 235
7 ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ на СУ „Св.св. Кирил и Методий" гр.Брегово Administrator 234
8 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Administrator 245
9 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 389
10 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 251
11 Училищна програма за повишаване качеството на образованието в СУ - Брегово за учебната 2018/2019 година Administrator 244
12 УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Administrator 281
13 Вътрешни правила за организация на работна заплата Administrator 378
14 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ УЧИТЕЛ ПО МЯРКА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС" ЗА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА Administrator 482
15 Стратегия за развитие на училището през периода 2016 - 2020 година Administrator 642
16 Правилник на ученическия парламент Administrator 720
17 СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Administrator 586
18 Правилник за вътрешния трудов ред в училището 2018/2019 учебна година Administrator 3036
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.