Резюме ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 04 Март 2020 12:20

  • Резюме:

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание. Дейностите по проекта в нашето училище оказват помощ чрез допълнителни занимания на ученици, с цел да се отстранят системните пропуски при овладяване на учебното съдържание по Български език и литература и Математика.

  • Цели:

- Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;

- Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.

  • Финансира се по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана по Европейските структурни и инвестиционни фондове
  • Приоритетна област:

- Дейности насочени към превенция на отпадането

- Допълнителни занимания по Български език

- Допълнителни занимания по Математика

Последно променен на Сряда, 04 Март 2020 12:47
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.