Начало Профил на купувача Обява за обществена поръчка №214 от 11.04.2019

Обява за обществена поръчка №214 от 11.04.2019 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 11 Април 2019 13:29

Обява за обществена поръчка №214 от 11.04.2019


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ОТ 22.04.2019

 

1.  ПРИЛОЖЕНИЕ I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ II. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

3. ПРИЛОЖЕНИЕ III. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.  ПРИЛОЖЕНИЕ IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

5.  Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

6. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

 

ОБРАЗЦИ:

1. Образец 1 - чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7

2. Образец 2 - чл.54, ал.1, т.3-6

3. Образец  3 - Декл. по чл. 66, ал.1

4. Образец  4 - Декл. по чл. 3 и чл. 5, т. 3

5. Образец 5 - Декл. по чл. 101, ал.11 от ЗОП

6. Образец 6 - чл. 69 от ЗПКОНПИ

7. Образец 7 - Заявление за участие

8. Образец  8 - Техн. предложение

9. Образец  9 - Ценово предложение

10. Образец 9.1 - КСС - сграда училище


Протокол №1 на Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: "Ремонт на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Брегово"

 

Протокол №2 на Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: "Ремонт на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Брегово"

 

Договор от 11.06.2019 г.

Последно променен на Вторник, 11 Юни 2019 12:26
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.