Начало Профил на купувача Обява за обществена поръчка 794 от 13.09.2018

Обява за обществена поръчка 794 от 13.09.2018 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 13 Септември 2018 13:25

 

О Б Я В А

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Брегово обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти за доставка на ”Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ „Св.Св. Кирил и Методий” – град Брегово” по обособени позиции, както следва:

 • Обособена позиция №1 „Доставка на 7 803 броя закуски за 51 ученика за срок от 153 учебни дни за учебната 2018/2019 година, при цена на един брой закуски не повече от 0,45 лева без ДДС и 0,54 лева с ДДС на ученик, като се предоставят плодове и тестени закуски”
 • Обособена позиция № 2 „Доставка на 18 630 броя обяда за 115 ученика за срок от 162 учебни дни за учебната 2018/2019 година, при цена на един брой обяд не повече от 1,75 лева без ДДС и 2,10 лева с ДДС на ученик, като се предоставя второ и трето ястие”.

Офертите се подават до 16:30 часа часа на 26.09.2018 година в счетоводството на училището.

Офертите ще бъдат разглеждани на 27.09.2018 година от 10:00 часа .

 

Пакет документи:

 1. Обява
 2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
 3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
 4. Деловодна информация-АОП
 5. Изисквания и указания
 6. Проект на Договор за доставка на обяд
 7. Списък на документите съдържащи се в предложението
 8. Предложение
 9. Списък с основните договори за доставка изпълнени от участника през последните 3 години до датата на подаване на предложение
 10. Техническо предложение
 11. Декларация чл 55 ал 1 и 4 от ЗОП
 12. Декларация чл 97 ал 5 от ППЗОП
 13. Декларация чл 97 ал 6 от ППЗОП
 14. Декларация
 15. Административни сведения
 16. Декларация
 17. Ценово предложение
 18. Обява
Последно променен на Четвъртък, 27 Септември 2018 09:14
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.