Начало Училищен психолог Програма на училищния психолог Добре дошли на страницата на училищния психолог

Добре дошли на страницата на училищния психолог ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 20 Октомври 2017 06:26

Добре дошли на страницата на училищния психолог


В СУ "Свети Свети Кирил и Методий"- гр. Брегово е установена политика за грижа към пълноценното психическо и личностно развитие на децата в съответствие с индивидуалните им възможности и особености.
Във връзка с това е и създаването на настоящите страници. Тяхната цел е да популяризират работата на училищния психолог и да дадат друга гледна точка по въпроси от училищното ежедневие.
Надявам се с времето те да се обогатяват и с теми, зададени от самите потребители. И плахо изказвам надежда, че могат да подпомогнат комуникация с родителите, които си остават най-важния фактор в развитието на всяко дете.

Основни направления в работата на училищния психолог:
Диагностична дейност – изучаване индивидуалните особености на учениците със средствата на диагностиката. Всеки родител, при желание може да се договори и да присъства на провеждането на диагностиката на своето дете. Диагностиката в училище се провежда, за да се получи информация в каква насока е необходимо да се работи с детето, с цел неговото бъдещо развитие, а не, за да се узнае кой е „по-добър”, кой „по-лош”. Работа върху отстраняване или компенсиране на отклоненията в психическото и личностното развитие, формиране на различни умения и навици.
Развиваща и корекционна дейност– активно въздействие върху личността с цел формиране на ред индивидуално-психологически особености, необходими за по нататъшното им развития;
Психологическо консултиране – оказване на помощ на ученици, педагози, родители по широк кръг личностни, професионални и други конкретни жизнени проблеми. Тук може при пълна конфиденциалност да се обсъждат въпроси, относно развитието на детето, както и взаимодействието му с околния свят.
Информиране и разяснение – помага на учители и родители относно разбирането на особеностите на всяка възраст, подбуждане на интерес към психологически знания, то трябва да даде особено знание, което да позволи на личността да види света по нов начин, да се достигне ново ниво на мислене, на основното на преодоляване на старите граници и бариери, основани на суеверия, митове, неправилни представи и закостенели педагогически теории.
Превенция – съхранение, укрепване и развитие на психическото здраве на учениците във всеки възрастов етап. Съдържанието на работата е в разработка и осъществяване на развиващи програми, а също така профилактични мерки, изпреварващи събитията

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.