Начало Профил на купувача Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Публична покана за възлагане на обществена поръчка ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 24 Септември 2014 17:22

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

От днес 24.09.2014г. тече процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.3 от ЗОП за "Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" град Брегово" по обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция 1: "Доставка на закуски от 1 до 4 клас, която включва плодове и/или тестени изделия" за 120 ученика за 126 учебни дни през учебната 2014/2015 година
  • Обособена позиция 2: "Доставка на храна за обяд, която включва второ и трето" за 125 ученика за 137 учебни дни през учебната 2014/2015 година

Срок на валидност на публичната покана: 30.09.2014 година.

Срок за получаване на офертите: 16.00 часа на 08.10.2014 година.

За повече информация: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9033919


Пакет документи за участие:

1_Списък на документите, съдържащи се в офертата

2_Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка

3_Приложение №1 - Оферта

4_ Приложение №2 - Декларация

5_Приложение №3 - Административни сведения

6_ Приложение №5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

7_Приложение №6 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 4 от Закона за обществените поръчки

8_Приложение №7 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

9_Приложение №8 - СПИСЪК С ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА, изпълнени от участника през последните 3 години до датата на подаване на офертата

10_Приложение №9 - Декларация

11_Приложение №10 - Декларация за учатието на подизпълнители

12_Приложение №11 - Декларация за участие на подизпълнител

13_Приложение №12 - Декларация

14_Приложение №13 - Техническа оферта

15_Приложение №14 - Ценово предложение

16_Приложение №15 - Договор за доставка на хранителни продукти - проект

17_Публична покана

18_Одобряване на документация за участие в процедура чрез публична покана

 

 

 

 

 

p

Последно променен на Четвъртък, 16 Април 2015 05:32
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.