Начало Профил на купувача Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Публична покана за възлагане на обществена поръчка ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 17 Септември 2012 15:37

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

От днес 17.09.2012г. тече процедура за избор на изпълнител за „Доставка на закуска и/или плод, и/или мляко, включително млечно-кисели продукти за учениците от I до IV клас, съгласно ПМС 308/ 2010 г." Срока на валидност на публичната покана е 24.09.2012.

За повече информация

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9006363

Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
1_Оферта за участие
2_АДМИНИСТРАТИВНО СВЕДЕНИЕ
3_СПРАВКА ОБОРОТ
4_СПИСЪК ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ
5_Декларация по чл. 47 ал.1
6_Декларация по чл. 47 ал.2
7_Декларация по чл. 47 ал.5
8_Декларация за участие на подизпълнител
9_Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
10_Декларация за запознаване с условията на поръчката
11_ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ
12_Техническа оферта
13_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
14_Договор за доставка на закуска - проект
15_Договор за доставка на обяд - проект
16_Декларация по условията за договор за закуски
17_Декларация по условията за договор за обяд
ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ
Прил. № 1 НОМЕНКЛАТУРА ЗАКУСКИ към ТЕХН. СПЕЦИФ.
Прил. № 2 НОМЕНКЛАТУРА НА ЯСТИЯ към ТЕХН. СПЕЦИФ.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТИТУЛНА СТРАНИЦА

 

Последно променен на Четвъртък, 16 Април 2015 05:32
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.